CIE-SEA 2018 Team

Chair

Xiaoxi Wang

Executives

President

Yong Zhou

Secretary

Kai Wang

Webmaster

Sijian Zhang

Vice President

Gina Li

Daniel Ma

Treasurer

ShyhChung Lin

Board of Directors

Angelina Huang

James Lee

Kai Wang

Tony Hsieh

Daniel Ma

Jenny Chang

Robert Wang

Xiaoxi Wang

Ed Miao

Jiin Chen

ShyhChung Lin

Yong Zhou

Gina Li

Jim Lu

Sijian Zhang

Advisors – 2018

Conrad Lee

Tony Chang

Jack Peng

Yi-Min Wang

Janice Zahn

Nelson Dong