CIE-SEA 2021 Team


Chair

Angelina Huang

Executives

President

Gina Li

Secretary

Kai Wang

Webmaster

Mark Ma

Vice President

Jenny Chang

Matthew Ma

Treasurer

Diane Li (Boeing)

Board of Directors

Tony Chan

Stephen Lee

Calvin Ling

Kai Wang

Matthew Ma

Jenny Chang

Diane Li (Blaze)

Daniel Ma

Xiaoxi Wang

Fei Cai

Diane Li (Boeing)

Mark Ma

Sijian Zhang

Howard Wu

Angelina Huang

Gina Li

Yong Zhou

Minh Diep

Advisors – 2020

Tony Chang

James Lee

Jiin Chen

Li Deng

Jack Peng

Nelson Dong

Yi-Min Wang

Conrad Lee

Janice Zahn

Staff Volunteers

Grace Wang

ShyhChung Lin

Le Chang

Pheng

Minh Diep

Olivia